Besiktning Skyddsrum

Vad säger lagen?

Enl 4 kap 2§ Lagen om Skyddsrum, är du som ägare av fastigheten skyldig att underhålla skyddsrummet så det behåller samma funktion som när det byggdes.

Som ny ägare övertar du det ansvaret. Som köpare har du undersökningsplikt vid fastighetsförvärv och kan tillgodose det kravet genom att beställa en skyddsrumsstatus. Resultatet av kontrollen redovisas i ett dokument som rapporteras in till MSB. Vid om- eller tillbyggnad måste en skyddsrums sakkunnig utfärda ett skyddsrumsyttrande enligt V04-201. Kravet på detta är inskrivet i PBL 10 kap 17§.

När skall du, enligt lag, kontrollera och besiktiga?

 • Ingen lag på besiktning vid försäljning, men bra att göra vid köp då man tar på sig ett ansvar på skick och att den följer regler och normer
 • Vid avveckling av skyddsrum
 • Vid ombyggnad/tillbyggnad av fastighet med skyddsrum
 • Vid montering av nya installationer i befintligt skyddsrum


När är det klokt och förutseende att besiktiga?

 • Inför en kommande skyddsrumsbesiktning av MSB
 • I de fall skyddsrummet ska användas för annan
  verksamhet i fredstid (t ex gym eller kontor)
 • Inför budgetering av framtida åtgärder
 • För att få en överblick på skyddsrumsmaterialet som
  ofta försvinner och blir kostsamt att ersätta
 • Vid försäljning/köp av fastighet med skyddsrum

Kontakta oss för hjälp och prisförslag.

Hemsidan skapad av Webkung