Besiktning

När vi lever och verkar i byggnader uppstår ett visst slitage vilket innebär att alla fastigheter vid någon tidpunkt behöver kontrollbesiktigas. Framförallt och mer regelbundet gäller brandsäkerhet, el och ventilation. Förebyggande kontroller och skötsel minskar material- och personskador. Vi utför entreprenadbesiktningar inom byggbranschen, allt från nybyggnationer till renoveringar.

Hemsidan skapad av Webkung