Vi leder ditt projekt, från början till slut

Välkommen till
Totalprojekt Norr AB

Våra tjänster

Projektledning

Det viktigaste för oss när vi jobbar tillsammans med våra kunder är att vi gemensamt satt ramarna för samarbetet, både kostnad- och tidsmässigt, för att säkerställa förstklassig leverans.

I vår roll som projektledare är vi länken mellan din vision, leverantörer, myndigheter, utförare och andra intressenter. Något som vi ser som en nyckelkomponent i vårt arbete är kommunikation och vårt strukturerade arbetssätt gör att vi kan ta ett helhetsansvar för just ditt projekt, oavsett storlek.

Byggledning

Ett framgångsrikt projekt kräver ett strukturerat sätt att hjälpa arbetsplatsens olika aktörer att både samverka men även att säkerställa att arbetet utförs på ett kvalitativt och effektivt sätt.

Ett lyckats projekt kräver tydlig dokumentation under hela arbetets gång och vi hjälper er gärna med allt från förfrågningsunderlag, anbud och kontraktsskrivning.

Besiktning

När vi lever och verkar i byggnader uppstår ett visst slitage vilket innebär att alla fastigheter vid någon tidpunkt behöver kontrollbesiktigas. Framförallt och mer regelbundet gäller brandsäkerhet, el och ventilation. Förebyggande kontroller och skötsel minskar material- och personskador. Vi utför entreprenadbesiktningar inom byggbranschen, allt från nybyggnationer till renoveringar.

Kontrollansvar (KA)

När du utför ett byggprojekt som innebär bygglov eller anmälan till kommunen behöver du oftast en kontrollansvarig för ditt projekt. Vi innehar de certifieringar som krävs enligt EU:s tjänstedirektiv för att verka som kontrollansvarig.

Vi hjälper dig att säkerställa att ditt projekt följer kraven i bygglagstiftningen och vårt jobb är även att ge förslag på kontrollplanen. Vi finns med under hela uppstarten av ditt projekt och slutresultatet är ett utlåtande som vi sedan lämnar till byggnadsnämnden för slutbesked.

Projektkalkyl

Vi på TPN har lång erfarenhet av att kalkylera projekt kan därför hjälpa dig med att budgetera projektet som helhet men även att analysera och kalkylera de vanligaste fallgroparna, oavsett storlek på projektet.

Brandskyddsprojektering

Alla byggnader ska idag ha ett byggnadstekniskt brandskydd för att trygga person- och egendomssäkerheten. Detta gäller både vid till- och ombyggnation samt vid nyproduktion och det är viktigt att du som hyresvärd uppfyller alla de lagar och regler som finns kring brandskyddsprojektering och kontroll.

Vi på TPN hjälper dig med att identifiera era behov och säkerställer att ni får ett korrekt och kostnadseffektivt brandskydd.  

Kontakta oss

073 035 87 23

Måndag – Fredag kl. 08.00 – 17.00

info@totalprojektnorr.se

Gärdevägen 5
856 50, Sundsvall

Organisationsnummer
556771-1287

Följ oss på sociala medier!