Kontrollansvar (KA)

När du utför ett byggprojekt som innebär bygglov eller anmälan till kommunen behöver du oftast en kontrollansvarig för ditt projekt. Vi innehar de certifieringar som krävs enligt EU:s tjänstedirektiv för att verka som kontrollansvarig.

Vi hjälper dig att säkerställa att ditt projekt följer kraven i bygglagstiftningen och vårt jobb är även att ge förslag på kontrollplanen. Vi finns med under hela uppstarten av ditt projekt och slutresultatet är ett utlåtande som vi sedan lämnar till byggnadsnämnden för slutbesked.

Hemsidan skapad av Webkung