Stefan Ljusberg


Stefan Ljusberg, anställdes år 2000 i det dåvarande företaget för att förstärka företagets kapacitet och kompetens. Stefan har arbetat ca 30 år i branschen.

Större delen av tiden som anställd på Skanska, med arbetsuppgift som produktionschef i större projekt, med inriktning på industri och förvaltningsbyggnader. Han var hos Skanska en förgrundsfigur inom kvalitetssäkring, egenkontroll och installationsplanering.

Hans arbetsuppgifter idag är att upprätta förhandskalkyler i tidigt skede för olika uppdragsgivare, projektledning och byggledning för att ombesörja beställares projektering, ekonomi och kvalitetsuppföljning.

Under senare år har entreprenadbesiktningar utgjort en stor del av arbetet.