Per Hansson


Per Hansson, anställdes år 2005 i det dåvarande företaget för att förstärka företagets kapacitet och kompetens.

Per har ca 30 år i branschen varav 24 år som anställd på Skanska med merparten av arbetsuppgifter som produktionschef för mindre och större projekt, med inriktning på bostäder och förvaltningsbyggnader.

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ekonomistyrning och produktionsstyrning är frågor som Per haft och har speciellt stort engagemang i under sina anställningar.

Hans arbetsuppgifter idag är att utföra uppdrag som projektledare/byggledare för olika uppdragsgivare för att ombesörja beställarens projektering, ekonomi och kvalitetsuppföljning.