Örjan Nyberg


Örjan Nyberg, med nu nästan 40 år i branschen grundar sig på tidigare anställning hos BPA Bygg som senare gick upp i PEAB Nord där hans arbetsuppgifter genom åren utvecklades från arbetsledare till att omfatta större bitar i byggprocessen.

Till en början fungerade Örjan som arbetsledare och delvis platschef. Sedan som handläggare vilket innefattade kalkylering, inköp, ekonomi och planering.

Efter yttligare en tid blev det uppgifter som produktionsansvarig där det ingick uppgifter som projekteringsledning, produktionsstyrning till ett slutligt färdigställande.

Arbetsuppgiften var att förverkliga byggobjekt från start till mål med överlämnande till kund, vilket då gav god kunskap och insikt i hela byggprocessen.

Efter start av företaget har uppdragen bestått av både små som stora projekt där jag bistått beställaren i byggprocessen med investeringskalkyler, projekt och byggledning och då med förutsättningen att göra ett arbete som ger beställaren maximalt utfall tekniskt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt även då sett i ett längre perspektiv.